Връщане на продукт


Всички продавани в електронния магазин стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП.
1. Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването й в случай, че доставената стока явно не съответства на поръчаната и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката.

2. Когато е налице несъответствие между поръчаната и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, клиентът е длъжен до края на деня, в който получава стоката, да уведоми доставчика в писмен вид на danysgame2016@gmail.com или по телефона на 0889888191. В такъв случай стоката се подменя, като куриерските разходите по подмяната са за сметка на доставчика!
Клиентът е длъжен в рамките на деня, в който получава пратката да прегледа обстойно получената стока и в случай на несъответствие да уведоми доставчика чрез имейл 
danysgame2016@gmail.com или по телефона на 0889888191.
Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката е доставена с несъответствия.

При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за:
-безплатно извършване на ремонт;
-за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното;
-възстановяване на заплатената сума;
-за отбив от цената;

При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
1. касова бележка или фактура
2. снимки, доказващи несъответствието, изпратени на 
danysgame2016@gmail.com.
Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Закупена стока може да бъде върната в 14 дневен срок от получаването й при условие, че:
-Не е използвана.
-Търговският й вид не е нарушен и е в оригиналната си опаковка.
-Пратката е опакована в плик или хартия.
-Куриерската такса е предварително платена от клиента.
-Пратки с наложен платеж не се приемат.
-Сумата за върнатата стока се възстановява на клиента по банков път или чрез пощенски паричен превод в срок до 10 работни дни, (куриерската услуга за доставка и връщане на стоката са за сметка на купувача).

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка, както и разходите за връщането на стоката обратно.
14-дневният срок започва да тече от датата на:
• сключване на договора – при договор за услуги;
• приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача;
В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя.

Адрес за връщане на продукти :
Гр. Варна, офис на Еконт Варна Аспарухово
Телефон: 0889888191

    * Общите условия
    * Условията за Лични Данни
    При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: